konakona
konakona

项目说说
文章归档

“空中连锁”项目的一些改善建议

   185   2013-01-02   去围观

如何做产品经理?

   197   2012-10-21   去围观

软件架构师不是组织中的职位

   162   2012-08-25   去围观

代码审查最佳实践

   171   2012-08-09   去围观

SVN单独导出修改后的文件

   175   2012-03-16   去围观

UML 用例图之include和extend讨论

   221   2011-10-30   去围观

对尊贵游的点评

   155   2011-09-05   去围观

网站美工应该遵守的工作边界

   165   2009-12-14   去围观