konakona
Dream Afar.
konakona

产品小叙

Product

一个没有团队的产品人的那点事儿

   772   2013-07-03   去围观
   779   2013-04-10   去围观

“空中连锁”项目的一些改善建议

   216   2013-01-02   去围观

产品经理的关键职责

   273   2012-12-30   去围观

如何做产品经理?

   230   2012-10-21   去围观

软件架构师不是组织中的职位

   197   2012-08-25   去围观
加载更多