gitlab runner - konakona
konakona
Dream Afar.
konakona

gitlab runner
文章归档

https://blog.img.crazyphper.com/2020/04/IMG_7566.jpg
Gitlab Runner+Helm实现PHP程序自动化构建与部署最佳实践
为了让研发团队快速持续迭代PHP项目,采用Dockerfile(Nginx+PHP7.2+supervisor)+Helm部署的方式实现CICD。
   3,621   2020-04-24   去围观